White Peony

GDPR

Vážený zákazníku,

těší nás, že se zajímáte o ochranu údajů. Chtěli bychom vám poskytnout srozumitelný přehled našeho procesu ochrany údajů.


Kdo jsme?

Jsme čajová společnost BIOTEA s.r.o., ale obvykle používáme pouze označení White Peony

Můžete se na nás obracet s použitím následujících kontaktních údajů:

Adresa: Poděbradská 634/98, Hloubětín  19800 Praha 14

E-mailová adresa: info@whitepeony.eu


Když navštívíte naše webové stránky nebo zadáváte objednávky, souhlasíte s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Jako správce údajů rozhodujeme o tom, jak vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem a s použitím jakých prostředků. Přestože je poskytnutí všech následujících informací vyžadováno zákonem, poskytujeme je primárně proto, že jsme přesvědčeni, že v rámci partnerského vztahu by se vždy mělo jednat čestně a otevřeně.

Jako správce údajů neseme odpovědnost za to, že veškeré naše činnosti zpracování jsou v souladu s právními požadavky, a toto zpracování vašich osobních údajů můžete rovněž důvodně očekávat.

S případnými otázkami o ochraně údajů ve whitepeony.eu se můžete rovněž kdykoliv obracet na e-mailové adrese info@whitepeony.eu

Soukromí je vaše právo a máte možnost volby 

Jako zákazník máte možnost zvolit, jaké informace s námi chcete sdílet. Některé informace samozřejmě potřebujeme k plnění naší smlouvy. Nevyžaduje to však vždy všechny údaje, které nám můžete zpřístupnit.


Chcete-li omezit rozsah informací, které o sobě poskytujete, můžete přijmout následující opatření:

- Cookies: Můžete si ve svém prohlížeči instalovat další doplňky, které blokují zbytečná cookies. Následně se vám nebude zobrazovat reklama podle vašich zájmů.

- Reklama: Pokud od nás nechcete dostávat informační e-maliy, můžete odběr kdykoliv zrušit. V tomto případě vám nebudeme schopni zasílat žádné zajímavé nabídky 

- Žádné sdílení údajů: Pokud s námi nechcete sdílet vůbec žádné informace, je to škoda. V tomto případě vás nemůžeme přesvědčit, jak skvělé naše produkty jsou.


Můžete rovněž kdykoliv využít následujících práv:


Právo na přístup

Máte právo získat informace o tom, jaké údaje o vás uchováváme a jak tyto údaje zpracováváme.


Právo na opravu

Pokud zjistíte, že jsou uložené údaje nesprávné, můžete nás vždy požádat o jejich opravu. 


Právo na výmaz 

Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání údajů, které o vás uchováváme. Pro uplatnění práva na výmaz nám můžete poslat zprávu na info@whitepeony.eu


Právo na omezení zpracování

Nechcete-li svoje osobní údaje vymazat, ale nepřejete si, abychom je dále zpracovávali, můžete nás požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. V tomto případě budeme vaše údaje archivovat a do našich provozních systémů je znovu začleníme, pokud si to budete přát. Nicméně po dobu, kdy je zpracování omezeno, nemůžete používat naše služby, protože při jejich používání budeme vaše osobní údaje opět zpracovávat.


Právo na přenositelnost údajů

Můžete nás požádat, abychom vám nebo jiné odpovědné osobě předali údaje, které o vás uchováváme.


Právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů

Svůj souhlas se zpracováním můžete kdykoliv odvolat nebo můžete vznést námitku proti dalšímu zpracování vašich osobních údajů. To zahrnuje i námitku proti zpracování údajů,

které zpracováváme bez vašeho souhlasu na základě našeho oprávněného zájmu.

Vztahuje se to například na přímý marketing. Můžete kdykoliv vznést námitku proti tomu, že dostáváte další informační e-maily. Pokud nesouhlasíte s některým z našich účelů zpracování na základě našeho oprávněného zájmu nebo pokud proti němu chcete vznést námitku, můžete z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, kdykoliv vznést námitku proti zpracování. V takovém případě zašlete e-mail na adresu info@whitepeony.eu.

Následně znovu přezkoumáme činnost zpracování, a buď zpracování vašich osobních údajů pro tento účel ukončíme, nebo vám vysvětlíme naše důvody, které si zaslouží ochranu, a proč

budeme ve zpracování pokračovat.


Automatizované rozhodování

Vaše osobní údaje rovněž zpracováváme v souvislosti s algoritmy, které mají zjednodušit naše procesy. Máte samozřejmě právo nebýt předmětem rozhodnutí vycházejících výhradně z automatizovaného zpracování. Pokud se domníváte, že jsme vám neoprávněně odmítli přístup, můžete se na nás vždy obrátit na adresu info@whitepeony.eu. Případ následně zvlášť posoudíme a rozhodneme zvlášť o každém případu.


Jaké osobní údaje zpracováváme


V následujícím popisu našich činností zpracování se v jednotlivých případech odkazujeme na kategorie osobních údajů. Kategorie zahrnuje několik osobních údajů, které jsou obvykle pro uvedené účely zpracovávány společně.

Osobní údaje jsou informace, na základě kterých vás lze identifikovat nebo dokonce učinit identifikovatelnými.

Obecně zpracováváme následující kategorie osobních údajů z následujících důvodů:


Kontaktní údaje:

Jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailová adresa, ičo

Důvod: Když nás kontaktujete, shromažďujeme tyto údaje, protože potřebujeme vědět, s kým hovoříme a o čem hovoříme, abychom vám mohli pomáhat s vyřešením problému, kvůli kterému jste nás kontaktovali. Uvedené platí i v případech, že zanecháte komentář na sociálních sítích.

Váš telefonní hovor může být monitorován a nahráván za účelem zajištění kvality a řádného fungování našich služeb. Záznamy mohou být uchovány až šest měsíců pouze pro interní potřeby.


Lokalizační údaje:

Adresa, PSČ, město, stát

Důvod: Tyto údaje potřebujeme k tomu, abychom mohli doručovat vaše objednávky.


Komunikační údaje

Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo

Důvod: Chcete-li od nás dostávat informační e-maily, SMS zprávu, potřebujeme k zasílání zpráv určité informace. Namísto obecného oslovení dáváme přednost přívětivějšímu oslovení s použitím vašeho jména. Tato kategorie osobních údajů rovněž slouží k tomu, abychom vás mohli kontaktovat například v případě, že produkt nelze doručit a chceme vám namísto toho nabídnout jinou možnost.


Platební údaje:

Způsob platby

Důvod: Tyto informace potřebujeme, abychom mohli sledovat vaše platby a přiřadit je k vámi zadaným objednávkám. V závislosti na platební metodě, kterou zvolíte v rámci vaší objednávky, v některých případech sdílíme vaše údaje s poskytovatelem této platební metody; tak je tomu například, když se rozhodnete provést platbu přes bankovní účet (Vaše osobní údaje jsou předány společnosti Fakturoid s.r.o. přes jejích aplikaci na fakturoid.cz, se sídlem V Pláni 532/7 Praha – Lhotka 142 00); pokud se rozhodnete provést platbu platební kartou, údaje týkající se takové platby jsou předány společnosti myPOS Europe Ltd, se sídlem The Shard, Level 24, 32 London Bridge Street, London, SE1 9SG, United Kingdom 


Dodací údaje:

Jméno, dodací adresa, telefonní číslo, identifikační číslo zákazníka

Důvod:

V souladu se zásadou minimalizace údajů poskytujeme našim řidičům pouze informace, které od vás potřebují pro přípravu a doručení vaší objednávky.

Pro jaké účely údaje zpracováváme Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v souladu s přísnými právními požadavky. 

Zvláštní pozornost věnujeme tomu, že se přihlíží ke všem zásadám zpracování osobních údajů. Z tohoto důvodu zpracováváme vaše osobní údaje pouze v případě, že je to v souladu s právními předpisy a můžete důvodně očekávat, že dojde ke zpracování takových údajů.

Pokud při posuzování dojdeme k závěru, že zpracování nelze důvodně očekávat, provádíme zpracování pouze s vaším výslovným souhlasem.


Předávání údajů řidičům 

K doručování používáme různé řidiče. Může se jednat o stálé zaměstnance, externí pracovníky nebo třetí strany, které nám poskytují řidiče na základě smlouvy o zpracování osobních údajů při doručování našich objednávek. Ve všech těchto případech zasíláme vaše osobní údaje řidičům, aby mohli vaši objednávku rychle doručit.


Kategorie osobních údajů:

Dodací údaje

Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění smlouvy

Reklama a marketing

Přímý marketing

Informační e-maily

Pokud nám při nákupu zboží nebo služeb sdělíte svoji e-mailovou adresu, vyhrazujeme si právo zasílat vám prostřednictvím e-mailu pravidelné nabídky podobného zboží nebo služeb z naší nabídky.

Liší se nejen obsah našich informačních bulletinů (tzv. newsletterů), ale i technologie a kritéria, která používáme k vytvoření našich informačních bulletinů a rozdělení zákazníků do skupin.

Používáme různé informace z vaší historie objednávek a dodací adresy.

Jedná se o profilování, při kterém automaticky zpracováváme vaše osobní údaje. Zařazení do konkrétní skupiny zákazníků pro vás může mít právní účinek nebo pro vás může mít jiný významný dopad, kdy dostáváte určité informační bulletiny a nejste zahrnuti do jiných kampaní.

Pokud na vás má automatizované rozhodování negativní dopad a vy s tím nesouhlasíte, můžete nás kontaktovat na adrese info@whitepeony.eu. V tomto případě individuálně posoudíme okolnosti vašeho případu.


Kategorie osobních údajů:

Kontaktní údaje

Lokalizační údaje

Informace o objednávkách


Právní základ:

Zpracování údajů v této souvislosti probíhá výhradně na základě našeho oprávněného zájmu, pokud jde o personalizovanou přímou reklamu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Pokud jste hned zpočátku vznesli námitku proti používání své e-mailové adresy pro tento účel, nebudeme vám e-mailovou zprávu zasílat. Námitku proti používání své e-mailové adresy pro výše uvedené reklamní účely můžete s účinností do budoucna vznést kdykoliv tak, že uvedené oznámíte odpovědné osobě uvedené na začátku textu. V souvislosti s tím vám vznikají pouze náklady na zajištění přenosu informací podle základních tarifů. Po obdržení vaší námitky ihned vaši e-mailovou adresu přestaneme pro reklamní účely používat.


SMS zprávy

Kromě jiných způsobů nadále používáme SMS zprávy, abychom vás informovali o nových akčních nabídkách ve vaší oblasti. SMS zprávy od nás budete dostávat pouze v případě, že jste nám k tomu udělili souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv s účinností do budoucna odvolat. V takovém případě nám zašlete e-mailovou zprávu na adresu info@whitepeony.eu

Přihlášení k zasílání SMS zpráv i zrušení jejich zasílání je pro vás bezplatné.

Kategorie osobních údajů:

Kontaktní údaje

Informace o objednávkách

Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, souhlas


Cílení (targeting)

Cílení v zásadě znamená přepínání a vypínání reklamních bannerů na webových stránkách přizpůsobených určitým cílovým skupinám. Cílem je zobrazit uživateli a potenciálnímu zákazníkovi co nejatraktivnější bannery co nejindividuálněji. Nejprve určíme cílovou skupinu a následně dáme našim poskytovatelům služeb za úkol zobrazovat naši reklamu určené cílové skupině. Žádné osobní údaje v této souvislosti nezpracováváme, protože uvedené je od počátku prováděno anonymně. Pro lepší vymezení cílové skupiny rozdělujeme různé druhy zákazníků do segmentů a umisťujeme reklamy na různých portálech.


Retargeting

Pokud jste již navštívili naše webové stránky tyto informace uchováváme prostřednictvím souborů cookie.

Retargeting můžete deaktivovat instalací příslušných doplňků ve vašem prohlížeči. Dále můžete a měli byste rovněž pravidelně mazat soubory cookie uložené v prohlížeči, který používáte.


Kategorie osobních údajů:

Kontaktní údaje

Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, oprávněný zájem.

Naším oprávněným zájmem je výše popsaný účel.

Cookies


Aby návštěva našich webových stránek nebo aplikace byla co nejlákavější a aby bylo možné používat určité funkce, využíváme na různých stránkách tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory uložené ve vašem zařízení. Některé námi používané soubory jsou vymazány po skončení relace prohlížeče, tj. po zavření vašeho prohlížeče (tzv. cookies relace). Jiné soubory cookie zůstávají ve vašem zařízení a umožňují nám nebo našim přidruženým společnostem rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě (trvalé soubory cookie). Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o ukládání souborů cookie a mohli individuálně v jednotlivých případech nebo obecně rozhodovat o schválení nebo odmítnutí jejich uložení. Odmítnete-li soubory cookie, může to vést k omezení funkčnosti našich webových stránek nebo aplikace.


Vyjádření nesouhlasu s používáním cookies

Pokud nechcete, abychom shromažďovali a analyzovali informace o vaší návštěvě, můžete do budoucna kdykoliv vyjádřit nesouhlas s jejich používáním. Pokud chcete tento nesouhlas vyjádřit, kontaktujte nás za použití výše uvedených kontaktních údajů.

Vaše žádost bude technicky vyřešena tak, že ve vašem prohlížeči bude uloženo cookie odhlášení. Tento soubor cookie slouží výhradně k zohlednění vámi vyjádřeného nesouhlasu. Upozorňujeme, že z technických důvodů lze cookie odhlášení používat pouze pro prohlížeč, ze kterého byl soubor cookie vytvořen. Jestliže soubory cookie vymažete nebo jestliže používáte jiný prohlížeč nebo zařízení, je potřeba znovu vyjádřit nesouhlas s používáním cookies.

Naše zásady používání souborů cookie najdete zde


Třetí strany

Spolupracujeme s třetími stranami, kterým rovněž předáváme vaše osobní údaje, ale kteří nejsou vázáni našimi pokyny. Jedná se například o naše poradce, právní poradce nebo daňové poradce, kteří od nás obdrží vaše osobní údaje na základě smlouvy a zpracovávají vaše osobní údaje z právních důvodů nebo za účelem ochrany našich vlastních zájmů.

Vaše osobní údaje za žádných okolností neprodáváme ani nepronajímáme třetím stranám.
K ničemu takovému nikdy nedojde bez vašeho výslovného souhlasu.


Orgány činné v trestním řízení a soudní řízení 

Může se naneštěstí stát, že pár našich zákazníků a poskytovatelů služeb nejedná čestně a chce nás poškodit. V těchto případech nejenže máme na základě právních předpisů povinnost předat osobní údaje, ale je také v našem zájmu předcházet škodě, vymáhat naše nároky a zamítnout neoprávněné nároky.


Stránky na sociálních sítích

Máme profily na různých platformách sociálních médií, kde inzerujeme naše produkty a jsme v kontaktu se zákazníky. Vzhledem k tomu, že tyto profily provozujeme na platformách třetích stran, při každé vaší návštěvě těchto kanálů na sociálních sítích provozovatelé o vás shromažďují různé osobní údaje.


Povinnosti

My a příslušní provozovatelé platforem sociálních médií vystupujeme jako společní správci.

Pokud účely a prostředky zpracování stanoví společně dva nebo více správců, jsou společnými správci.

Platformy sociálních médií Facebook a Instagram jsou provozovány společností Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko.

Neseme odpovědnost za veškeré interakce na našich vlastních stránkách. Sami provozovatelé platforem sociálních médií jsou správci údajů pro obecné interakce a interakce mimo naše stránky.Výjimkou je zpracování údajů popsané níže v případě analýzy využití (přehledů stránek); za to neseme společnou odpovědnost spolu se společností Facebook.

S použitím následujících odkazů získáte přesnější informace o tom, jaké údaje jsou příslušnými provozovateli sociálních sítí shromažďovány:


Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme

Vaše osobní údaje obecně vymazáváme po té, co splní příslušný účel. Platí různá pravidla pro vymazání údajů v závislosti na účelu zpracování.

Vaše osobní údaje vymažeme na vaši žádost nebo v případě, že je váš profil neaktivní po dobu tří let, vymažeme také váš účet. Než k tomu dojde, obdržíte od nás zvláštní upozornění na e-mailovou adresu.


Kromě námi stanovených pravidel pro vymazání existují také další zákonné lhůty pro uchovávání údajů, které rovněž musíme dodržovat. Daňové údaje musí být například uchovány po dobu šesti až deseti let nebo v některých případech ještě déle. Tyto zvláštní lhůty pro uchovávání se liší v závislosti na místních právních předpisech. 

Proto i přes vaši žádost o vymazání vašich osobních údajů můžeme kvůli právním předpisům nadále některé z uložených údajů uchovávat. V tomto případě však omezíme další zpracování údajů.

Dále vaše osobní údaje uchováme, pokud jsme k tomu oprávněni v souladu s čl. 17 odst. 3 GDPR. To platí zejména v případě, že vaše osobní údaje potřebujeme pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.


Zásady používání cookies

Informace o našich zásadách používání cookies najdete zde.


Právo na změnu

Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů změnit v souladu s právními předpisy. O případných významných změnách, jako jsou změny účelu nebo nové účely zpracování, vás budeme informovat.


Poslední aktualizace: leden 2023

White Peony Tea Company in Instagram

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o používání cookies zde.